Гострий лімфобластний лейкоз

Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) — це швидко прогресуючий  рак крові, який починається в лімфоцитах вашої імунної системи, які борються із захворюванням. При ГЛЛ кістковий мозок виробляє занадто багато незрілих лімфоцитів, які називаються лімфобластами. Лімфобласти можуть витісняти інші клітини крові, через що кров не працює належним чином. Гострі лейкемії розвиваються набагато швидше, ніж хронічні лейкемії.

ГЛЛ найчастіше вражає В-клітини або Т-клітини.

Щоб поставити діагноз ГЛЛ, у кістковому мозку має бути 20 відсотків (20%) або більше лімфобластів. Це означає, що принаймні 2 з кожних 10 клітин кісткового мозку є лімфобластами. У деяких випадках діагностика ГЛЛ можлива при менш ніж 20% лімфобластів. ГЛЛ можна знайти в кістковому мозку, крові та таких органах, як яєчка або центральна нервова система.

Типи ГЛЛ

ГЛЛ – це група захворювань. Вони групуються та лікуються на основі генних мутацій та інших ознак. Генетичне тестування дуже важливо для ідентифікації підтипу ГЛЛ. Це стандартна частина тестування під час діагностики.

Існує 2 види ГЛЛ:

 • B-клітина або B-ГЛЛ
 • Т-клітинний або T-ГЛЛ

У кожному типі є кілька підтипів, які в основному базуються на:

 • Тип лімфоцитів (найчастіше В-клітин або Т-клітин), з яких походять клітини лейкемії, і наскільки вони зрілі. Це відомо як імунофенотип лейкемії.
 • Якщо клітини лейкемії мають певні генні або хромосомні зміни

Обстеження при ГЛЛ

Для діагностики та лікування ГЛЛ необхідне  дообстеження,  за  результатами якого буде назначатися   план   лікування паціента.  Нижче можете ознайомитися з переліком деяких тестувань   та аналізів   при  діагностиціt:

 • Загальний аналіз крові , диференціал, хімічний профіль, тести функції печінки.
 • Панель синдрому лізису пухлини , сечова кислота, калій , кальцій , фосфор
 • Панель дисемінованого внутрішньосудинного згортання: d-димер, фібриноген, протромбіновий час (ПЧ) і частковий тромбопластиновий час (ПТЧ)
 • Тестування на гепатит В і С, ВІЛ, антитіла до цитомегаловірусу (ЦМВ) Тестування на вагітність, консультування щодо фертильності та збереження
 • КТ та МРТ голови з контрастуванням, якщо у пацієнта є неврологічні симптоми. Люмбальна пункція (ЛП) з інтратекальною (ІТ) хіміотерапією також може знадобитися.
 • КТ шиї, грудної клітини, живота, малого тазу з контрастуванням. ПЕТ/КТ можливе Обстеження яєчок, включаючи УЗД мошонки за потреби
 • Скринінг на опортуністичні інфекції, якщо необхідно
 • Ехокардіограму або сканування серцевої ядерної медицини слід розглядати всім пацієнтам
 • Наполегливо розглянути ранню оцінку трансплантації та пошук донора

Люмбальна пункція

Люмбальна пункція (ЛП) або спинномозкова пункція – це процедура, яка видаляє спинномозкову рідину. Вона також використовується для введення хіміопрепаратів у спинномозкову рідину. Це називається інтратекальною (ІТ) хіміотерапією.

Під час ІТ у вас буде взято та досліджено зразок спинномозкової рідини. Лейкемія може потрапити в спинномозкову рідину (ЦСР), яка оточує хребет або мозок. Це називається захворюванням центральної нервової системи (ЦНС). Системна терапія та ІТ-терапія проводяться разом для профілактики захворювань ЦНС. Це називається профілактикою ЦНС. ІТ-терапію потрібно проводити, навіть якщо ЦНС негативний, тому що лейкемія, швидше за все, повернеться тут.

Тести кісткового мозку

Лейкемія починається в кістковому мозку. Для діагностики ГЛЛ необхідно взяти зразки кісткового мозку. Для підтвердження захворювання будуть використані результати лабораторних досліджень. Ваш кістковий мозок також буде перевірено, щоб побачити, наскільки ефективно працює лікування.

Існує 2 типи аналізів кісткового мозку, які часто проводяться одночасно:

 • Аспірат кісткового мозку
 • Біопсія кісткового мозку

Ваш кістковий мозок схожий на губку, що містить рідину та клітини. Аспірат бере частину рідини та клітин з губки, а біопсія бере шматочок губки. Зразки зазвичай беруть із задньої частини стегнової кістки (таза). Ймовірно, ви ляжете на живіт або на бік. Ваші лікарі спочатку очистять шкіру та зовнішню поверхню вашої кістки та введуть седативний засіб або знеболять. Для аспірації порожниста голка буде проштовхнута через шкіру в кістку. Потім рідкий кістковий мозок буде набраний у шприц. Для біопсії буде використана ширша голка для видалення основного зразка.

Проточна цитометрія

Проточна цитометрія – це лабораторний метод, який використовується для виявлення, ідентифікації та підрахунку специфічних клітин. Проточна цитометрія передбачає додавання до клітин світлочутливого барвника. Пофарбовані клітини пропускають через промінь світла в машині. Апарат вимірює кількість клітин, наприклад розмір і форму клітин, а також білки на поверхні тисяч клітин. Проточну цитометрію можна використовувати на клітинах циркулюючої (периферичної) крові, кісткового мозку чи біопсії. Найпоширенішим використанням проточної цитометрії є ідентифікація маркерів на клітинах (так зване імунофенотипування). Цей тест важливий, оскільки імунофенотип розрізняє B-ALL або T-ALL. Певні біомаркери, такі як CD19, CD20 і CD22, призначені для лікування ГЛЛ.

Залежно від імунофенотипу ГЛЛ можна поділити на 2 загальні групи:

 • B-клітинний ГЛЛ (CD19, CD79a позитивний)
 • Т-клітинний ГЛЛ (CD2, CD7, CD 3 позитивний)

B клітинна ГЛЛ

B клітинна ГЛЛ є найпоширенішим типом ГЛЛ. Він починається в незрілих клітинах (лімфобластах), які зазвичай розвиваються в В-лімфоцити. Підтипи включають ранні В-клітини-попередники (ранні пре-В-клітини) і пре-В-клітини. Зріла В-клітинна ГЛЛ (лімфома Беркітта) є рідкісним підтипом В клітинної ГЛЛ, може бути позитивним за філадельфійською хромосомою (Ph+) або негативним за філадельфійською хромосомою (Ph-). Інший В-клітинний тип ГЛЛ – це філадельфійський ГЛЛ, як B- ГЛЛ.

Т клітинна ГЛЛ

Т-ОЛЛ починається в лімфобластах, які зазвичай розвиваються в Т-клітинні лімфоцити. Цей тип менш поширений і частіше зустрічається у хлопчиків-підлітків. Білок під назвою CD3 зазвичай міститься в T-ALL. Інші можуть бути присутніми. T-ALL не має філадельфійської хромосоми. Ранній Т-клітинний попередник є окремим підтипом T-ALL.

Генетичні тести

Генетичні тести використовуються, щоб дізнатися більше про ваш тип ГЛЛ, визначити цільове лікування та вірогідний шлях розвитку захворювання. У середині  клітин містяться молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Ці молекули щільно упаковані в те, що називається хромосомою. Хромосоми містять більшу частину генетичної інформації в клітині. Нормальні клітини людини містять 23 пари хромосом, тобто 46 хромосом. Кожна хромосома містить тисячі генів. Гени вказують клітинам, що робити і ким стати. ГЛЛ може викликати зміни в генах і хромосомах у клітинах крові. Генетичні тести шукають ці зміни або аномалії. Ви можете бути віднесені до групи ризику на основі типів виявлених генетичних аномалій.

Секвенування нового покоління (NGS)

Секвенування нового покоління (NGS) – це високопродуктивний метод, який досягається шляхом секвенування клонально ампліфікованих ДНК-матриць у масовому масштабі. Метод має широке застосування та відкриває науковцям нові можливості у вивченні геномів, транскриптомів чи екземів будь-якого організму.

Флюоресцентна гібридизація in situ (Fluorescence in situ hybridization, FISH

Флюоресцентна гібридизація in situ (Fluorescence in situ hybridization, FISH) — це цитогенетичний метод, який використовується для визначення і локалізації певної послідовності ДНК на хромосомі. Для досягнення цієї мети використовуються спеціальні гібридизаційні ДНК-зонди з флюоресцентними властивостями та комплементарні до певної ділянки ДНК. Використання FISH дозволяє визначати різноманітні хромосомні аномалії: делеції, транслокації, ампліфікації, тощо.

Kаріотип

Каріотип – це зображення хромосом. Лікарі перевіряють наявність 46 хромосом або 23 пар. Вони також шукають додаткові, відсутні або аномальні фрагменти хромосом, такі як ген BCR-ABL1. Оскільки каріотип потребує зростання клітин, необхідно використовувати зразок кісткового мозку.

ПЛР

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) — це лабораторний процес, за допомогою якого можна створити мільйони або мільярди копій вашої ДНК (генетичної інформації). ПЛР дуже чутливий. Він може знайти 1 клітину лейкемії серед понад 100 000 нормальних клітин. Спеціальна ПЛР, яка називається кількісною полімеразно-ланцюговою реакцією зворотної транскриптази (qPCR), вимірює кількість клітин із геном BCR-ABL1. Цей тест можна назвати ПЛР у реальному часі або ПЛР із зворотною транскриптазою (RТ).

Філадельфійська хромосома Усі клітини нашого тіла містять генетичну інформацію, зібрану в хромосомах. Клітина повинна зробити копію своїх хромосом перед поділом на дві клітини. Іноді в копіях трапляються помилки. Один із типів помилок — це коли частини двох хромосом розриваються та змінюють одна одну. Це називається транслокацією. Це може призвести до злиття генів. Є кілька різних транслокацій, які можна знайти в ALL. Одна з них — філадельфійська хромосома (Ph). У філадельфійській хромосомі частина хромосоми 9 і частина хромосоми 22 відриваються і міняються місцями. Потім ці фрагменти зливаються разом на хромосомі 22. Нова аномальна хромосома 22 називається філадельфійською хромосомою. Ви можете побачити, що це написано як Ph-позитивний (Ph+). Частина хромосоми 9 є геном під назвою ABL. Частиною хромосоми 22 є ген під назвою BCR. Коли ці гени зливаються разом у хромосомі 22, утворюється ген BCR-ABL1. BCR-ABL1 — злитий ген. Він не міститься в нормальних клітинах крові. Він не передається від батьків до дітей. BCR-ABL1 створює новий білок, який призводить до неконтрольованого росту клітин. Лікування Ph+ ГЛЛ спрямоване на припинення активності злитого білка BCR-ABL.